Thay đổi địa điểm thi vẽ NVSP2011 In
Thứ tư, 02 Tháng 11 2011 16:39

Cập nhật 15h30 ngày 02 tháng 11 năm 2011

Địa điểm cũ: P.M103

Địa điểm mới: Phòng B102 - 222 Lê Văn Sỹ, Quận 3.