Thông báo thi HSBD vòng 2 và thi giảng năm 3 NVSP 2011 In
Thứ ba, 15 Tháng 11 2011 21:21

- Thông báo nội dung, hình thức, hướng dẫn thi vòng 2 và thi giảng năm 3

- Kết quả vòng 1 lớp Sinh K34

- Kết quả vòng 1 lớp Sinh - KTNN K33