DANH SÁCH KHOÁ LUẬN HỆ CHÍNH QUI NĂM 2010 Print
Sunday, 04 December 2011 09:29

TT

Mã SV

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn

1

32602057

Châu Thanh Phương

Chủ nghĩa Mao và những tác động của nó tới cách mạng Trung Quốc (giai đoạn 1949-1976)

2

32602002

Nguyễn Thanh Bất

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Bill Clinton

3

302602004

Lê Long Biên

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ 1985-1991

4

32602095

Lê Yên

Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam-Campuchia (1975-1979)

5

32602065

Đinh Xuân Tám

Bước thăng trầm cuộc đời hoạt động cách mạng của Đặng Tiểu Bình

6

32602021

Đỗ Hải

Quan hệ Nga-Trung thế kỉ XXI

7

32602010

Lê Thị Dung

Vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 1

8

32602094

Nguyễn Thị Hồng Vinh

Quan hệ Ấn Độ-CH LB Nga 2001 - 2009

9

32602071

Vi Thị Thanh

Quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam từ 2001 đến 2009

10

32602059

Hà Như Quỳnh

Nhật Bản thời kỳ phục hồi kinh tế 1945-1951

11

32602029

Lâm Thị Bích Huệ

Phật giáo và ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa - xã hội Trung Quốc-Việt Nam

12

32602048

Huỳnh Thị Tuyết Mai

Vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền ở Mỹ

13

32602025

Hoàng Thị Hoa

Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo ở Nhật Bản, Việt Nam

14

32602046

Võ Thị Mai

Tìm hiểu Lưỡng Hà cổ đại qua bộ luật Hammurabi

15

32602043

Trần Đức Luyện

Bước đầu sưu tầm và nghiên cứu tài liệu Hồ Chí Minh để học tập tốt LSTG.

16

32602042


Đỗ Thị Loan

Góp phần tìm hiểu quá trình xây dựng văn minh tinh thần của Trung Quốc trong cải cách mở cửa (từ 1978 – đầu TK XX)