HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên Năm học 2012 - 2013 In
Chủ nhật, 07 Tháng 4 2013 14:00

HƯỚNG DẪN

V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Năm học 2012 - 2013

_______

Nhằm chuẩn bị cho công tác tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phân loại cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường trong năm học 2012 - 2013, Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn nội dung trọng tâm trong tổng kết và phương pháp đánh giá. Cụ thể xem trong tập tin đính kèm

Tải tập tin đính kèm tại đây

Tải bảng điểm đánh giá tại đây