Phát triển Đoàn - Phương pháp sinh hoạt chi đoàn In
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2012 21:47

*****

I. KHÁI NIỆM:

Sinh hoạt chi đoàn (SHCĐ) là một hình thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn nhằm tổ chức thực hiện những mặt công tác, hoạt động, góp phần giải quyết những nhiệm vụ chính trị, chức năng nhiệm vụ của chi đoàn tại địa phương, đơn vị và các nhu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên thanh thiếu nhi

SHCĐ bao gồm các nội dung như họp chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, tổ chức ngày cùng hành động.

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG SHCĐ:

1. Đảm bảo chế độ sinh hoạt chi đoàn (ít nhất 1 tháng /lần)

2. Thường xuyên theo dõi thông tin, thời sự và hoạt động của tổ chức Đoàn.

3. Chủ động hiến kế, xây dựng và thực hiện các phong trào, chương trình hành động, đề án..của tổ chức Đoàn

4. Thường xuyên báo cáo với chi đoàn về dư luận thanh niên, tình hình hoạt động của các đội nhóm thanh niên.

5. Đoàn kết, trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình

6. Giữ gìn nghiêm túc thẻ Đoàn, đeo huy hiệu Đoàn trong sinh hoạt chi đoàn.

7. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đoàn ca.

8. Đóng đoàn phí đầy đủ và tham gia xây dựng quỹ hoạt động của Chi đoàn

9. Biết tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới, thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

10. Biết làm biên bản hội nghị chi đoàn, biết hình thức chuyển và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn của đoàn viên.

III. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SHCĐ:

1. Họp chi đoàn:

Nội dung buổi họp bao gồm:

- Cung cấp những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, tình hình đất nước, thành phố, cac 1nội dung của tổ chức Đoàn. qua đó, giúp đoàn viên kịp thời nắm thông tin, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao nhận thức của đoàn viên

- Đánh giá, tổng kết hoạt động của chi đoàn trong thời gian qua, nêu rõ kết quả đạt được; những vấn đề cần lưu ý, khắc phục, rút kinh nghiệm. Bí thư chi đoàn cần biểu dương, động viên đối với những cá nhân/nhóm đoàn viên thực hiện tốt, phê bình những cá nhân chưa thực hiện tốt; khơi gợi, phát huy tinh thần dân chủ của đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế các giải pháp để tổ chức thực hiện các công việc

- Trao đổi, thông tin, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên những nội dung sẽ làm trong thời gian tới. Bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các công việc mà chi đoàn cần thực hiện. Nội dung công việc phải bám sát theo Nghị quyết Đại hội Chi đoàn; theo định hướng và chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy và xuất phát btừ nhu cầu của đoàn viên, thanh niên hoặc tổ chức các nội dung hoạt động phong trào theo chương trình công tác của chi đoàn đã được thống nhất trong tập thể đoàn viên

- Nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng đoàn viên. Đối với những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chi đoàn, Ban chấp hành cần báo cáo, xin ý kiến Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy để có hướng xử lý phù hợp.

- Tổ chức sinh hoạt văn nghệ, đố vui, trò chơi tập thể, sinh nhật đoàn viên.. để tạo không khí vui tương, sinh động, gắn bó giữa các thành viên

2. Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

Là hình thức sinh hoạt chi đoàn có chủ đề, nhằm quán triệt cho đoàn viên nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; thống nhất về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phương pháp tổ chức một hoạt động chi đoàn trong một đợt hoạt động lớn của toàn Đoàn.

Tùy điều kiện cụ thể, Ban chấp hành chi đoàn có thể lựa chọn nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp như tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, giao lưu gặp gỡ, đối thoại, nghe báo cáo chuyên đề, hội thi kiến thức…

3. Ngày chi đoàn cùng hành động:

Là ngày hành động thống nhất của tập thể đoàn viên chi đoàn để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, công việc trong một khoảng thời gian xác định, nhằm đạt một số yêu cầu đã đề ra

Ban chấp hành chi đoàn cần lựa chọn nội dung, công việc dự kiến sẽ làm, thảo luận và triển khai cho đoàn viên đăng ký tham gia, thống nhất các yêu cầu với đoàn viên trước khi tổ chức ngày cùng hành động. sau khi tổ chức thực hiện, Ban chấp hành chi đoàn cần tổng kết, khen thưởng và biểu dương nhũng đoàn viên thực hiện tốt để phát huy các nhân tố tích cực

Trong SHCĐ, khi cần thiết có thể mời thêm các bạn thanh niên tham gia để tạo điều kiện cho thnah niên tìm hiểu về Đoàn, bồi đắp tình cảm cho thanh niên với tổ chức Đoàn, từ đó, bồi dượng, giới thiệu những nhân tố tích cực vào tổ chức.