Chương trình bán từ điển, sách các loại In
Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 22:01

- Hiện nay công Đoàn khoa Trung kết hợp với phòng Đọc bán các loại từ điển giảm 20% giá bìa cho sinh viên, các loại sách tập viết, đề cương mẫu  kỳ thi HSK các cấp các bạn sinh viên có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp cô Tô Anh Đào trong giờ hành chính tại văn phòng Khoa Trung hoặc các bạn sinh viên trực phòng đọc.

1.Từ điển:

+ Từ điển Hoa Việt (lớn): 120.000đ/1 quyển

+ Từ điển Hoa Việt (nhỏ): 48.000đ/1 quyển

+ Từ điển Việt Hoa (lớn): 145.000đ/1 quyển

+ Từ điển Việt Hoa (nhỏ): 42.000đ/1 quyển

+ Từ điển đa công năng: 145.000đ/1 quyển

2. Sách tập viết:

+ Giáo trình Hán ngữ Đại học: T1&2: 48.000đ/2 quyển, T3: 25.000đ/1 quyển

+ Giáo trình Hán ngữ: T1,T2: 25.000đ/1 quyển

+ Giáo trình 301 - T1: 25.000đ/1 quyển

+ Giáo trình 301 - T2: 23.000đ/1 quyển

3. Đề cương mẫu kỳ thi HSK:

+ Cấp 2: 20.000đ/1 bộ (gồm sách và cd)

+ Cấp 3: 25.000đ/1 bộ (gồm sách và cd)

+ Cấp 4: 25.000đ/1 bộ (gồm sách và cd)

+ Cấp 5: 30.000đ/1 bộ (gồm sách và cd)

+ Cấp 6: 35.000đ/1 bộ (gồm sách và cd)

4. Sách tham khảo:

+ So sánh 125 nhóm từ đồng nghĩa, gần nghĩa thường gặp trong tiếng Hoa: 55.000đ/1 quyển