THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “DẠY HỌC NGỮ VĂN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG” In
Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 02:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG BÁO SỐ 1

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

DẠY HỌC NGỮ VĂN

TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. MỤC TIÊU:

-       Tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia giáo dục, giảng viên và giáo viên phổ thông môn Ngữ văn trao đổi về tình hình dạy học hiện nay và đề xuất định hướng đổi mới chương trình Ngữ văn phổ thông theo hướng phát triển năng lực; tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các cơ sở đào tạo và sử dụng giáo viên Ngữ văn; qua đó, thu hút sự quan tâm và tạo bước chuyển biến về nhận thức trong giới nghiên cứu và giảng dạy, chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản, toàn diện việc dạy học Ngữ văn sau năm 2015.

-       Xác lập các cơ sở lí thuyết và thực tiễn cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn, tương thích với chương trình Ngữ văn phổ thông sau năm 2015.

-       Phát huy vai trò “đầu tàu”, “dẫn đường” của các trường đại học sư phạm và hội nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành trong việc đổi mới giáo dục phổ thông.

2. THÀNH PHẦN THAM GIA:

Các nhà chuyên môn thuộc tiểu ban xây dựng chương trình Ngữ văn sau 2015 của Bộ GD & ĐT; các nhà khoa học, nhà giáo đã và đang nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở các trường đại học, đặc biệt là các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông (tiểu học, THCS, THPT), các nhà chuyên môn ở các viện nghiên cứu giáo dục; cán bộ biên tập sách Ngữ văn thuộc Nhà xuất bản Giáo dục; giáo viên phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) có kinh nghiệm dạy học và nghiên cứu môn Ngữ văn; chuyên viên môn Ngữ văn tại một số sở, phòng giáo dục địa phương và khách mời từ Bộ Giáo dục & Đào tạo và các cơ quan hữu quan.

3. NỘI DUNG:


3.1. Hiện trạng dạy học Ngữ văn ở phổ thông và đào tạo giáo viên Ngữ văn

-    Dạy học Ngữ văn (Tiếng Việt) theo chương trình, SGK hiện hành ở tiểu học; THCS; THPT;

-    Đào tạo giáo viên dạy học Ngữ văn ở bậc tiểu học; bậc THCS; bậc THPT;

3.2. Chương trình, SGK môn Ngữ văn – phân tích trên quan điểm lịch đại và so sánh

-    Chương trình, SGK môn Ngữ văn – phân tích trên quan điểm lịch đại (Chương trình, SGK Ngữ văn Việt Nam qua các giai đoạn: trước 1945, 1945 – 1975; những lần đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa Ngữ văn sau 1975.

-    Chương trình, SGK môn Ngữ văn – phân tích trên quan điểm so sánh (So sánh chương trình, SGK Ngữ văn của Việt Nam và của một số nước khác.

3.3. Chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015 – định hướng đổi mới, triển vọng và thách thức

-    Về quan điểm dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực (đọc, viết, nói, nghe), tinh thần tích hợp và phân hóa;

-    Về cấu trúc chương trình, cấu trúc, nội dung, lôgic hệ thống bài học trong sách giáo khoa, theo định hướng phát triển năng lực và dạy học tích hợp;

-    Về quan điểm chọn văn bản làm cơ sở cho hệ thống bài học theo tinh thần phát triển tổng hợp bốn kĩ năng đọc – viết – nói – nghe;

-    Về mối quan hệ giữa việc cung cấp hệ thống kiến thức Ngữ văn (Lý luận văn học, Lịch sử văn học, Ngôn ngữ học, Làm văn) và việc phát triển các kĩ năng;

-    Về việc đổi mới hệ thống phương pháp dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực và quan điểm dạy học tích hợp;

-    Triển vọng và thách thức của dạy học theo mục tiêu phát triển năng lực và quan điểm tích hợp nhìn từ góc độ vĩ mô.

3.4. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015

Về mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: hiện trạng và những đề xuất đổi mới; những thuận lợi và khó khăn của việc đổi mới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhìn từ nhiều góc độ: cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở sử dụng giáo viên, và đội ngũ giáo viên phổ thông.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

-       Thời hạn đăng kí và gởi tóm tắt: Ngày 15 tháng 12 năm 2013

-       Thời hạn nộp báo cáo: 15 tháng 02 năm 2014

-       Thời gian hội thảo: 01 ngày từ 21/04/2014 đến 26/04/2014

-       Địa điểm tổ chức:  280 An Dương Vương, Q5, TP HCM

5. QUY CÁCH VĂN BẢN

-       Văn bản sử dụng mã chữ Unicode, font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14. Về quy cách chi tiết xin truy cập trang Web của Khoa Ngữ Văn ĐHSP TP HCM địa chỉ w.w.w.khoanguvan.hcmup.edu.vn.

 

LIÊN LẠC:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: Nguyễn Thành Thi: 0918281632; Nguyễn Ly Kha: 0918257296; Đinh Phan Cẩm Vân: 01688997785.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO