Lịch phỏng vấn báo cáo "Rèn luyện nghiệp vụ" K41 In
Thứ ba, 04 Tháng 6 2019 14:05

Sinh viên K41 làm báo cáo "Rèn luyện nghiệp vụ" lúc 10h30 ngày 15/06/2019 (thứ 7) tại phòng C611