Thông báo sinh viên có tên trong danh đính kèm sách bổ sung sổ hộ nghèo để xét miễn giảm học phí HK2 2020-2021 In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 10:32

Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm bổ sung Sổ hộ nghèo và giấy tờ để xét miễn giảm học phí Hk2 2020-2021, chi tiết xem đường link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1K5QdE5eCbY8-oIA92TUAWC01CRB04ppy/view?usp=sharing