Thông báo sinh viên thực hiện khai báo y tế In
Thứ tư, 03 Tháng 3 2021 15:42

Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu sinh viên thực hiện khai báo y tế trước khi học tập trung tại Trường theo đường link bên dưới:

http://bit.ly/kbyt_HCMUE