Tư vấn chọn ngành khối Ngôn ngữ - Văn hóa cho sinh viên năm 2 In
Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 10:19

Thời gian: 10h30 Ngày 27/11/2021

Địa điểm: Trên Teams Cố vấn K46

Cố vấn học tập: Thầy Nguyễn Hạo Nam

Nội dung: Hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên SV năm 2 về việc chọn định hướng khối ngành Ngôn ngữ - Văn hóa