Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK2 2020-2021 (dự kiến lần 1) In
Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 11:16

Phòng CTCT và HSSV thông báo danh sách dự kiến (lần 1) Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 đến sinh viên biết và phản hồi thông tin về Phòng (nếu có thắc mắc cần giải đáp). Chi tiết SV xem link bên dưới:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQJuVpsFvrzbaW6yJh0Qi-b4Cdm3Vk-M/edit?usp=sharing&ouid=117836384953139299044&rtpof=true&sd=true