DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG AEON NĂM HỌC 2015 - 2016 In
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 10:15
 1. Nguyễn Phương Trình
 2. Lê Thị Tâm
 3. Vũ Thị Tâm
 4. Lưu Minh Nguyệt
 5. Nguyễn Bảo Thạch
 6. Vũ Thị Thanh Hương
 7. Triệu Vy Yến
 8. Nguyễn Thị Bảo An
 9. Phan Uyển Bình
 10. Vòng Chúng Phùng
 11. Đặng Thị Mỹ Hằng
 12. Trần Thị Bích Trâm
 13. Trần Thị Thanh Thùy
 14. Nguyễn Thị Hồng Đào
 15. Trương Thị Thanh Thảo

Sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng theo link sau, hạn chót cung cấp số tài khoản là ngày 10/11/2015.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmnozuDBBVKhCE3J_-8VlA0bKk3SatHa0-aawWorJ5g/edit#gid=0

Trân trọng.