KẾ HOẠCH NHẬN HỌC BỔNG AEON NĂM HỌC 2016-2017 In
Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 15:11

Danh sách sinh viên nhận học bổng gồm có:

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
1 39.755.138 Nguyễn Phương Trình 29/03/1993
2 39.755.100 Lê Thị Tâm 04/10/1995
3 39.755.077 Lưu Minh Nguyệt 23/10/1995
4 39.755.104 Nguyễn Bảo Thạch 12/09/1995
5 39.755.044 Vũ Thị Thanh Hương 24/02/1995
6 39.755.152 Triệu Vy Yến 04/06/1995
7 39.755.011 Phan Uyển Bình 18/08/1995
8 39.755.131 Trần Thị Bích Trâm 01/04/1995
9 39.755.115 Trần Thị Thanh Thùy 14/10/1995
10 39.755.105 Trương Thị Thanh Thảo 10/12/1993
11 40.755.073 Trần Thị Ánh Tuyết 06/07/1996
12 40.755.138 Lê Thị Kiều My 16/06/1996
13 40.755.202 Lý Khánh Vương 02/09/1996
14 40.755.023 Trần Thị Kim Hoàn 22/04/1996
15 40.755.008 Trương Hữu Đạt 09/11/1995
16 40.755.067 Trần Thủy Tiên 06/11/1994
17 40.755.033 Nguyễn Tuấn Kiệt 23/12/1996

Lúc 15h50, ngày 13/12/2016, sinh viên tập trung trước cửa phòng CTCT HSSV để đi dự lễ trao học bổng.

Yêu cầu sinh viên không được vắng mặt, có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng CTCT HSSV gặp Cô Dung.

Trân trọng.