Thông báo học bổng từ trường Kanda - Nhật Bản In
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 15:20

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên về chương trình học bổng Kanda - Nhật Bản:

Đối tượng: Sinh viên năm 3 và năm 2

Thời hạn đăng ký: trước ngày 28/05/2018

Thông tin chi tiết các bạn liên hệ đăng ký tại văn phòng khoa