Thông báo xét trợ cấp xã hội và học bổng ngân hàng Tokyo Mitsubishi In
Thứ sáu, 10 Tháng 8 2018 16:42

Các bạn sinh viên xem thông báo xét trợ cấp xã hội năm 2017 tại đây

Ngoài ra, trong năm học 2017 - 2018, ngân hàng Tokyo Mitsubishi cũng tài trợ học bổng lên tới 360 USD. Các bạn sinh viên xem thông tin tại đây