Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo thông tin học bổng cho năm tài chính 2020 In
Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 09:36

Sinh viên xem thông tin học bổng cho năm tài chính 2020 từ Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ở 2 link phí dưới:


https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_vi/index.html