THỜI KHÓA BIỂU HK 2 - 2013-2014 In
Thứ ba, 07 Tháng 1 2014 16:26

Sinh viên xem TKB cập nhật ngày 11/2/2014 tại đây.

Các sinh viên có nguyện vọng học cải thiện hoặc trả nợ HP, Khoa sẽ mở vào học kỳ hè.

Trân trọng.