THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG In
Thứ tư, 28 Tháng 1 2015 16:08

 

Hiện nay Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đang cần tuyển nhân sự theo trang web đính kèm.http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2015/jan/201501_thong_bao_tuyen_dung_cua_ban_kinh_te.html

Trân trọng.