Nhân Sự BCH LCH Hội Khoa 打印
周六, 2010年 09月 11日 23:45

THÔNG TIN VỀ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHIỆM KỲ 2012 - 20141. Đ/C: Bùi Trọng Ân

Chức vụ: Liên chi hội trưởng

Chi hội: CNTT K37

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

2. Đ/C: Hoàng Thúc Lâm

Chức vụ: Liên chi hội phó

Chi hội: Tin K37

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

3. Đ/C: Lê Chí Nguyện

Chức vụ: Uỷ viên BCH LCH, Chủ nhiệm CLB Tình nguyện

Chi hội:  CNTT 38

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

4. Đ/C: Phan Cao Khải

Chức vụ: Uỷ viên BCH

Chi hội:  CNTT K37

Email:  该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

5. Đ/C:Trần Quốc Hòa

Chức vụ: Uỷ viên

Chi hội:  CNTT K38

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

6. Đ/C: Hoàng Thị Diệu Linh

Chức vụ: Uỷ viên

Chi hội:  Tin K37

Email:  该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

6. Đ/C: Mai Bảo Trâm

Chức vụ: Uỷ viên

Chi hội:  Yin K39

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Mọi ý kiến thắc mắc, trao đổi cũng như góp ý các bạn vui lòng gởi về địa chỉ email sau: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。  BCH Liên chi hội sẽ cố gắng trả lời email sơm nhất có thể cho bạn. Xin cảm ơn!

Chúc sức khoẻ và thành công!