Giới thiệu ImagineCup 2013 Print
Wednesday, 16 January 2013 23:03

 

- Buổi giới thiệu ImagineCup 2013
- Thời gian:  9h00 ngày thứ 2, 21/1/2013 tại hội trường A, ĐH Sài Gòn

Hình ảnh nội tuyến 1
Thông tin chi tiết về ImagineCup vòng Việt Nam xem tại https://skydrive.live.com/?cid=72806f7b77ee72d3&id=72806F7B77EE72D3%2125888
Mọi chi tiết liên hệ: 01265150670 (Khánh Hải)