Thông báo số 07_ Hội thu CNTT và Đoàn Phí Print
Tuesday, 22 March 2011 02:51

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mức đóng Đoàn phí và việc thu tiền CNTT cấp trường và cấp Thành Đoàn

 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí , căn cứ vào Thông báo số 567/TB-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Thông báo số 138/TB-ĐTN Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2009-2011) và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin học nhiệm kỳ 2009 - 2011

Nay BCH Đoàn khoa thông báo đến các chi Đoàn trực thuộc một số nội dung như sau:

1. Về việc đóng thêm Đoàn phí.

-       Căn cứ vào thong báo của Đoàn trường bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 mức thu Đoàn phí đối với mối Đoàn viên (đối tượng là sinh viên học sinh) là 2000 vnđ/1người/1tháng. Vì lý do đầu năm BCH Đoàn khoa đã tiên hành thu hết một lần Đoàn phí của Đoàn viên (mức thu là 1000vnđ/1 người/1 tháng) một năm là: 12000vnđ/1 người/1 năm. Vì vậy để thực hiện thông báo của Thành Đoàn và Đoàn trường, nay BCH Đoàn khoa tiên hành truy thu thêm mỗi Đoàn viên 1000 vnđ Đoàn phí của 8 tháng sau khi có nghị quyết và thông báo thay đổi Đoàn phí (từ ngày 01/01/2011 đến 31/08/2011). Tức là mỗi Đoàn viên phải đóng thêm 8000vnđ/1người/8tháng.

-       BCH chi Đoàn tiến hành thu Đoàn phí từ Đoàn viên của chi Đoàn và cũng thực hiện rút trích lại Đoàn phí theo đúng điều lệ Đoàn là: chi Đoàn giữ lại 2/3 tổng số tiền thu được và nộp 1/3 tổng số tiền thu được cho Đoàn khoa. Các chi Đoàn tiến hành nộp Đoàn phí cho các đồng chí quản lý khối lớp mình hoặc có thể nộp cho Đ/c Lê Xuân Hùng (liên hệ: 01669030903)

-       Hạn chót để hoàn thành việc đóng Đoàn phí là: 26/03/2011.

2. Về việc hội thu công trình thanh niên cấp Trường và cấp Thành

a. Công trình thanh niên cấp Thành: Tham gia xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sỹ  Thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 57/KH-ĐTN ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh về việc tham gia xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến toàn thể đoàn viên của trường việc việc đóng góp Công trình Thanh niên cấp thành như sau:

Mức đóng góp:

-         Đối với Đoàn viên CB-GV:                      20.000 đ/đồng chí

-         Đối với Đoàn viên HS-SV:                       5.000 đ/đồng chí

(Trích thông báo số 139/TB-ĐTN của BCH Đoàn trường ĐH Sư Phạm. TPHCM )

BCH Các chi Đoàn tiến hành  xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hội thu tham gia đóng góp cho công trình.

b. Công trình thanh niên cấp trường: hệ thống nước uống sạch cho sinh viên tại cơ sở An Dương Vương và cơ sở Lê Văn Sĩ.

Thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin học nhiệm kỳ 2009 – 2011.

Các chi Đoàn tiến hành hội thu tiền công trình thanh niên cấp trường là xây dựng nước uống sạch cho sinh viên tại cơ sở An Dương Vương và cơ sở Lê Văn Sĩ.

Mức thu đối với mỗi Đoàn viên: 4000/1người/1năm.

  1. Thời gian thực hiện:

Hạn chót để hoàn thành việc hội thu CNTT Cấp Trường và cấp Thành vào ngày 26/03/2011. Các chi Đoàn tiến hành nộp tiền đóng góp cho các đồng chí quản lý khối lớp mình hoặc có thể nộp trực tiếp cho Đ/c Lê Xuân Hùng (liên hệ: 01669030903).

Trên đây là thông báo của BCH Đoàn khoa Toán – Tin. Đề nghị các chi Đoàn thực hiện nghiêm túc.  Vì đây là hoạt động tính vào thi đua của các đơn vị vì vậy mong các đ/c BCH Chi Đoàn thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn.

 

TM. BCH ĐOÀN KHOA       

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Kiều Phát