KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo năm 2011” In
Thứ sáu, 16 Tháng 9 2011 19:53

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***                 TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 9 năm 2011

Số:     /KH-ĐTN

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo năm 2011”

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm kiểm tra kiến thức, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn và khả năng tổ chức của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi và tự rèn luyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp bộ Đoàn.

Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, nâng cao công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời gian tới.

Phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Thông qua Hội thi phát hiện thêm nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường.

 

2. Yêu cầu:

Tất cả cán bộ Đoàn trực thuộc đều phải tham gia.

Tất cả sinh viên năm 1 từng là cán bộ Đoàn ở THPT, sinh viên yêu thích công tác Đoàn đang học tập tại trường đều có thể tham gia.

Công tác tổ chức phải chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung và hình thức thống nhất. Bám sát với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện tại của Trường.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

1. Đối tượng tham gia: Tất cả đoàn viên đã và đang là cán bộ Đoàn, sinh viên yêu thích công tác Đoàn đang học tập tại trường.

2. Thời gian:

+ Vòng Sơ loại: ngày 09/10/2011

+ Vòng Bán kết: ngày 16/10/2011

+ Vòng Chung kết: ngày 23/10/2011

 

 

 

3. Nội dung thi:

3.1 Vòng Sơ loại:

3.1.1 Thời gian: 60 phút

3.1.2 Hình thức thi: trắc nghiệm cá nhân.

3.1.3 Nội dung: Kiến thức tổng quát về lịch sử, văn hóa- xã hội, truyền thống Trường, về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn TN - Hội SV, Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tình hình kinh tế, xã hội hiện nay,…

Sau vòng thi này,  Ban Tổ chức sẽ chọn 20 thí sinh có điểm cao nhất (từ cao xuống thấp) vào vòng bán kết.

3.2 Vòng bán kết: Gồm có 2 phần thi

3.2.1 Hình thức thi: Cá nhân.

3.2.2 Nội dung:

-   Phần 1: Bản lĩnh cán bộ Đoàn

-   Phần 2: Kỹ năng cán bộ Đoàn

Sau vòng thi này,  Ban Tổ chức sẽ chọn 12 thí sinh có điểm cao nhất (từ cao xuống thấp) vào chung kết.

3.3  Vòng chung kết: Gồm 4 phần thi

3.3.1 Hình thức thi: đồng đội (nhóm gồm 3 thành viên).

3.3.2 Nội dung thi:

-   Phần 1: Cán bộ Đoàn thông thái

-   Phần 2: Cán bộ Đoàn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu

-   Phần 3: Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo

-   Phần 4: Cán bộ Đoàn tài năng

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi gồm các đồng chí có tên sau:

Đ/c Lâm Thanh Minh, UVTV, Chánh Văn phòng                        Trưởng ban

Đ/c Trần Thị Ngọc Lan, UVBCH                                                    Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Kiều Thu, UVBCH                                                      Phó Trưởng ban

Đ/c Lê Ngô Yến Phương, UVBCH                                      Thành viên

Đ/c Nguyễn Phạm Hoài Thương, Bí thư Đoàn khoa GDMN      Thành viên

Đ/c Nguyễn Kiều Phát, Bí thư Đoàn khoa Toán - Tin                 Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đoàn khoa GDTH  Thành viên

Đ/c Vũ Tuấn Sơn, UVBCH Đoàn khoa GDTC                             Thành viên

Đ/c Phạm Lê Khánh Hải, Bí thư chi đoàn CNTT 3                      Thành viên

2. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến tất cả các cán bộ Đoàn trực thuộc.

Tổng hợp danh sách thí sinh tham gia Hội thi và gởi Ban Tổ chức Hội thi trước 17 giờ  ngày 26/9/2010 .

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn dự thi theo các yêu cầu và nội dung của Hội thi.

Hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi đúng thời gian theo quy định.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 đội giải nhất gồm tiền thưởng và giấy khen của BCH Đoàn trường

01 đội giải nhì gồm tiền thưởng và giấy khen của BCH Đoàn trường

01 đội giải ba gồm tiền thưởng và giấy khen của BCH Đoàn trường

01 đội giải khuyến khích gồm tiền thưởng và giấy khen của BCH Đoàn trường

01 TS xuất sắc nhất Hôi thi gồm tiền thưởng và giấy khen của BCH Đoàn trường

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ 10/9 - 25/9/2011: Triển khai kế hoạch Hội thi.

- Từ 10/9 – 02/10/2011 : Các tổ công tác tiến hành công tác chuẩn bị cho Hội thi.

- Ngày 09/10/2011: Vòng sơ loại Hội thi.

- Ngày 16/10/2011: Vòng bán kết Hội thi.

- Ngày 23/10/2011: Vòng chung kết Hội thi.

- Ngày 24/10/2011: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội thi.

 

Để Hội thi đạt được kết quả tốt, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nơi nhận:

-      Thành Đoàn: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Trường Đoàn Lý Tự Trọng; Ban TNTH;

-      Đảng ủy Trường: Đ/c Yến Nam;

-      BCH Đoàn Trường;

-      Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

-      Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STT Ghi chú Đính kèm
1 Kế hoạch tổ chức hội thi "Cán bộ Đoàn năng động - sáng tạo" 14_15.9_hoi thi can bo doan nang dong sang tao (1).doc
2 Thể lệ hội thi the le hoi thi cb doan nang dong sang tao.doc