THÔNG BÁO Về việc giới thiệu Thanh niên ưu tú học lớp đối tượng Đoàn và việc mở lớp đối tượng Đoàn In
Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 22:03

THÔNG BÁO  Về việc giới thiệu Thanh niên ưu tú học lớp đối tượng Đoàn  và việc mở lớp đối tượng Đoàn

 

 1. I. Giới thiệu thanh niên ưu tú học lớp Đối tượng Đoàn:
  1. 1. Mục đích:

Giới thiệu những thanh niên nhiệt huyết, trưởng thành từ các hoạt dộng trong phong trào trong phong trào sinh viên ở cơ sở, có ý chí phấn đấu và mong muốn được kết nạp vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp bộ Đoàn trong việc chủ động giới thiệu, chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đoàn viên mới.

 1. 2. Tiêu chuẩn giới thiệu:

Thanh niên đang sinh hoạt tại Chi đoàn, có biểu hiện phấn đấu tốt, nhiệt tình với các hoạt động của Đoàn. Cụ thể:

 • Sinh viên: điểm học tập học kỳ gần nhất từ 6.0 trở lên, điểm rèn luyện 70.
 • Học sinh: kết quả năm học 2010 - 2011 xếp loại Khá trở lên.
 1. 3. Quy trình giới thiệu:

Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên theo dõi, xem xét các thanh niên đủ tiêu chuẩn, lập danh sách và tổ chức Hội nghị giới thiệu thanh niên ưu tú học lớp đối tượng Đoàn

Hội nghị Chi đoàn có giá trị với sự có mặt ít nhất 2/3 tổng số đoàn viên trong Chi đoàn để xem xét giới thiệu các thanh niên trong danh sách đi học lớp Đối tượng Đoàn. Tại hội nghị, đoàn viên trong Chi đoàn sẽ cho ý kiến nhận xét về các thanh niên được đề cử và biểu quyết đối với từng trường hợp. Trường hợp nào được hơn ½ số đoàn viên có mặt tại hội nghị biểu quyết đồng ý thì được Chi đoàn giới thiệu tham gia lớp Đối tượng Đoàn.

Bí thư (Phó Bí thư) Chi đoàn hoàn tất hồ sơ giới thiệu thanh niên học lớp đối tượng Đoàn và gởi lên Đoàn Khoa, gồm có:

+ Biên bản Hội nghị giới thiệu thanh niên ưu tú học lớp Đối tượng Đoàn;

+ Danh sách thanh niên được giới thiệu học lớp Đối tượng Đoàn theo mẫu sau:

 


STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

QUÊ QUÁN

GHI CHÚ

01.

 

 

 

 

 

Đoàn khoa tổng hợp danh sách và gởi về cho Văn phòng Đoàn trường qua mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hạn chót là 17g00 ngày 23/02/2012.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đ/c Lê Ngô Yến Phương, UVBCH, số điện thoại 0972404327.

 1. II. Mở lớp Đối tượng Đoàn:
  1. 1. Đối tượng:

Các thanh niên ưu tú được Chi đoàn gửi danh sách giới thiệu học lớp Đối tượng Đoàn lên Đoàn trường đúng quy định.

 1. 2. Thời gian - địa điểm:

Thời gian: lúc 7 giờ 30, ngày 26/02/2012.

Địa điểm: Phòng C507, cơ sở 221 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

Lưu ý: mỗi thanh niên tham gia lớp học đóng phí 5000đ.

 

Đây hoạt động quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn các khoa thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Thông báo này.