Đại hội Đoàn khoa CNTT In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2012 19:24

Vào lúc 13 giờ , 4/3/2012, Đoàn khoa CNTT đã tổ chức Đai hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa CNTT nhiệm kỳ 2012 - 2014. Đại hội được đón tiếp các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Bí thư Đoàn trường , Thầy Trần Đức Tâm, trợ lý thanh niên khoa CNTT, cô Nguyễn Trần Phi Phượng, đại diện chi đoàn Cán bộ khoa CNTT.

Sau hơn 4 giờ làm việc căng thẳng, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra được 9 đồng chí vào BCH Đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2012 - 2014


BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2012 - 2014

Từ Trái sang: Đ/c Nguyễn Thị Thảo Ngân (UV BCH), Đ/c Trương Ngọc Khương (Bí thư), Đ/c Hoàng Thúc Lâm (UV BCH), Đ/c Ma Ngân Giang (UV TV),Đ/c Bùi Trọng Ân (Phó bí thư), Đ/c Phạm Lê Khánh Hải (UV BCH). Đ/c Lê Thị Thanh Thanh (UV BCH), Đ/c Nguyễn Phi Đông (UV BCH), Đ/c Lại Hoàng Hiệp (UV BCH)


 

 

Trang trí đại hội

 

Trang trí đại hội

MC:Thanh Thanh dẫn chương trình lễ chào cờ khai mạc đại hội.

Đoàn chủ tịch . Từ trái sang: Đ.c Trương Ngọc Khương, Đ/c Nguyễn Kiều Phát, Đ/c Bùi Trọng Ân

Đại biểu tham gia Đại hội

Đồng chí Trương Ngọc Khương thông qua dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Đại biểu tham gia biểu quyết

Đ.c Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Cô Nguyễn Trần Phi Phượng trao kỷ niệm chương cho BCH nhiệm kỳ cũ

BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2012 - 2014

Từ Trái sang: Đ/c Nguyễn Thị Thảo Ngân (UV BCH), Đ/c Trương Ngọc Khương (Bí thư), Đ/c Hoàng Thúc Lâm (UV BCH), Đ/c Ma Ngân Giang (UV TV),Đ/c Bùi Trọng Ân (Phó bí thư), Đ/c Phạm Lê Khánh Hải (UV BCH). Đ/c Lê Thị Thanh Thanh (UV BCH), Đ/c Nguyễn Phi Đông (UV BCH), Đ/c Lại Hoàng Hiệp (UV BCH)

 

 

PLKH