Tài Liệu_Mạng Máy Tính Print
Monday, 13 September 2010 01:41

Đây là slide PowerPoint học môn mạng máy tính của thầy Trịnh Huy Hoàng (Thầy Hoàng dùng Slide này để dạy). Các bạn nào hứng thú thì download về tham khảo trước. Nội dung trong slide khá đầy đủ về các khái niệm mạng máy tính, các dịch vụ mạng, cách bấm cáp mạng....

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY