Luật kế toán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua Imprimer
Lundi, 23 Novembre 2015 08:55

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Xem chi tiết tại đây.