Ban chủ nhiệm khoa Print
Wednesday, 02 November 2016 07:12
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ Trưởng khoa,
Tổ trưởng tổ QLGD
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Võ Thị Hồng trước Thạc sĩ Phó trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ,
Chủ tịch công đoàn.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa,
Bí thư chi bộ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it