Ban chủ nhiệm khoa 打印
周三, 2016年 11月 02日 07:12
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ Trưởng khoa,
Tổ trưởng tổ QLGD
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
3 Võ Thị Hồng trước Thạc sĩ Phó trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ,
Chủ tịch công đoàn.
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa,
Bí thư chi bộ
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。