thông tin về cơ hội học tập dành cho các giáo viên thuộc chuỗi các khóa học: Girls in Language Education. 打印
周一, 2021年 03月 08日 02:37
1. Giới thiệu: Đây là khóa học tự học trực tuyến, miễn phí, có chứng chỉ cuối khóa của Hội đồng Anh. Mặc dù được thiết kế dành cho các giáo viên dạy ngoại ngữ, nhưng nội dung khóa học phù hợp và có khả năng áp dụng rộng rãi đối với cả các giáo viên bộ môn.
2. Nội dung:
Khóa học gồm 3 module sau:
- Module 1: Gender representation in teaching materials
- Module 2: Understanding Gender Equality in Teaching Practice
- Module 3: Working with Gender Equality in Education
3. Thời gian:  8 tháng 3 năm 2021.  
4. Đường link đăng kýhttps://language4resilience.english.britishcouncil.org/Login/Login.aspx

5. Thông tin liên hệ:
Bà Lê Nga, Hội đồng Anh
- Điện thoại: +84 (0)24 3728 1920,
- Email:  该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 .
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Cô Vũ Xuân Minh qua địa chỉ hộp thư điện tử:  该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 , số điện thoại: 09797082645.