Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ Đợt 5.2021 Imprimer
Mardi, 13 Avril 2021 07:38

Thông báo

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh Đợt tháng 5.2021.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây.