Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ đợt tháng 9/2019 打印
周四, 2019年 03月 07日 01:25

Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ, đợt 9/2019. Xem file

Danh sách phân chia lớp ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

Lưu ý: Những Anh/chị nào không có tên trong danh sách sẽ vào lớp Tiếng Anh 2