Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020 打印
周五, 2020年 07月 03日 06:18

Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020 gồm:

- Lịch ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

Danh sách chia lớp ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

- Lịch ôn tập môn cơ bản và cơ sở. Xem file