Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Print
Tuesday, 17 October 2017 10:36

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Khung chương trình đào tạo

Chương trình chi tiết

1

Đại số và lý thuyết số

DAIS

2

Địa lý học

DLHO

3

Giáo dục học

GDHO

4

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

GDMN

5

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

GDTH

6

Hình học và tôpô

HHTP

7

Hóa hữu cơ

HOHC

8

Hóa vô

HOVC

9

Khoa học máy tính

KHMT

10

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Hóa học

PPHH

11

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Pháp

PHAP

12

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Trung Quốc

LPTQ

13

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán

TOAN

14

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý

VATL

15

Lý luận văn học

LLVH

16

Lịch sử thế giới

LSTG

17

Lịch sử Việt Nam

LSVN

18

Ngôn ngữ học

NNHO

19

Quản lý giáo dục

QLGD

20

Sinh thái học

STHO

21

Tâm lý học

TALI

22

Toán giải tích

GITI

23

Văn học nước ngoài

VHNN

24

Văn học Việt Nam

VHVN

25

Vật lý nguyên tử

VLNT

26

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

PPTA